Prezentace pro webový prohlížeč

Prezentace se vytvářejí ve formátu R Markdown, viz přehled značek Help, Markdown Quick Reference.

Ukázka jednoduché prezentace R Presentation: rpres_zakladni.

Ukázka pokročilé prezentace R Presentation včetně vlastních fontů: rpres_jinefonty.

Ukázka pokročilé prezentace Slidify včetně interaktivních kvízů: slidify.

Zdrojové soubory příkladů ke stažení: prezentace_zdrojove_soubory.zip.

R Presentation

 • Přímá integrace v R Studiu.
 • Dobrá kompatibilita s moderními prohlížeči.

Nová prezentace

 • Nové slidy vytvoříme z menu File, New File, R Presentation.
 • A nebo vyjdeme z nějakých již existujících, které editujeme.
 • Defaultní font má divný vzhled českých znaků, proto je dobré ho přenastavit, viz ukázkové příklady.

Hlavní ovládání

 • Lišta nad zdrojovým souborem, tlačítko Preview.
 • Vpravo nahoře záložka Presentation, tlačítko More, volby View in Browser nebo Save As Web Page…
 • Tlačítko napravo od More, publikace zdarma na veřejném serveru RPubs (nutná registrace).

Detaily

 • Při volbě vlastních fontů (v externích souborech) problém se serverem RPubs (neumožňuje dohrát externí soubory), na vlastních serverech samozřejmě bez problémů.
 • Pokud zlobí MathJax (matematické vzorce fungují pouze offline, nikoliv online), tak ručně editovat výsledné .html takto (hledejte MathJax a změňte podobný řádek na následující adresu):

   <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
   </script>

Slidify

 • Umožňuje tvorbu interaktivních kvízů (hlavní výhoda oproti R Presentation).
 • Větší problémy s kompatibilitou, převážně s hezkým zobrazením českých fontů (nejlépe běží v prohlížeči Chrome).
 • Nutno zdůraznit uživatelům, aby k pohybu používali šipky (mnohým lidem to nedojde).
 • Ne vždy se u rozsáhlejších prezentací plných obrázků načtou napoprvé všechny strany, pak je potřeba v prohlížeči znovu načíst (opět nutno instruovat uživatele, protože jim často ani nedojde, že prezentace není celá).
 • V současné verzi problém s češtinou na titulní stránce (vyřešeno alternativní verzí).
 • Slidify je dílem jednoho člověka, který v poslední době neprovádí časté aktualizace.

Instalace

 • Jednorázově provedeme instalaci příkazy

Verze s fungující češtinou i na titulní stránce

install.packages("devtools")
devtools::install_github("bbTomas/slidify")
devtools::install_github("bbTomas/slidifyLibraries")

Originální verze

install.packages("devtools")
devtools::install_github("ramnathv/slidify")
devtools::install_github("ramnathv/slidifyLibraries")

Nová prezentace

 • Nové slidy vytvoříme nejlépe zkopírováním a editací již existujících.

Vytvoření výsledného .html

library(slidify)
slidify("souborPrezentace.Rmd")

Nebo přeložíme je tlačítkem Knit HTML.


© 5. 1. 2016 Tomáš Bořil, borilt@gmail.com