Demonstrační prezentace

Tomáš Bořil
9. 11. 2015

První slajd

Pro přehled příkazů R Markdown klikněte v menu na Help a zvolte Markdown Quick Reference.

 • Odrážka 1
 • Odrážka 2
  1. První
  2. Druhý
   1. Ano
   2. Ne

Hezká je také volba transition: fade

Speciální znaky

“Uvozovky?” „České uvozovky“ a “anglické uvozovky”.

Spojovník nebo pomlčka? Je-li to nutné, tak takto – a nebo – jinak.

Vzorce lze psát v řádku \( -1 + x \), nebo samostatně

\[ -1 + x \]

Nedělitelná mezera, vhodná v případě jednoslabičných předložek na konci řádku.

Někdy potřebujeme text zvýraznit, což lze udělat i takto. Kurzívu uděláme jinak. Náš font to však musí podporovat.

Další vzorec, odkaz, zvuk

\[ x_{1,2} = \frac{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }{2a} \]

Odkaz na vyhledávač Google. Zvuk lze otevřít tady.

Zvuky se do dokumentu .html na rozdíl od obrázků nevkládají, proto je musíte sami někam na server nahrát a v dokumentu uvést buď relativní nebo absolutní adresu.

Pokud pojmenujeme soubor stránky index.html, bude automaticky načítán, pokud uživatel zadá do prohlížeče jen cestu bez názvu konkrétního souboru.

Slide s kódem

summary(cars)
   speed      dist    
 Min.  : 4.0  Min.  : 2.00 
 1st Qu.:12.0  1st Qu.: 26.00 
 Median :15.0  Median : 36.00 
 Mean  :15.4  Mean  : 42.98 
 3rd Qu.:19.0  3rd Qu.: 56.00 
 Max.  :25.0  Max.  :120.00 

Two-Column Slide

First column

Second column

Jiný poměr šířky sloupců

First column

Second column

Slide With Plot

plot of chunk unnamed-chunk-2

alt text

alt text

This text will appear to the right

alt text

Jiný poměr šířky sloupců.

Další slide

Skok na důležitý slajd

 1. něco
 2. a taky
 3. protože
  • ale
  • aha
  • jo tak

Zajímavá poznámka

New Section

New Sub-Section

Prompt Slide

Alert Slide

Rostoucí? Ano

 • Eat eggs
 • Drink coffee

Body v poznámce

 • Eat eggs
 • Drink coffee

Vložená videa ?

Tabulky

Views Description
Bayesian Bayesian Inference
ChemPhys Chemometrics and Computational Physics
ClinicalTrials Clinical Trial Design, Monitoring, and Analysis
Cluster Cluster Analysis & Finite Mixture Models
DifferentialEquations Differential Equations
Distributions Probability Distributions

Tip

Zkuste stisknout klávesu 'Esc', 'o' nebo 'b'.

Konec

Dotazy?