Pomocný materiál k tématu ortoepie češtiny

Zvukové ukázky vybraných jevů

Zpracování materiálu, pořízení a výběr zvukových ukázek: Jitka Veroňková.
Literatura: Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Pozn. Odkaz na zvukový soubor je kompromisem mezi hrubou transkripcí a označením příslušného jevu. Dále je omezen sadou znaků ASCII.

Materiál uvádí pouze vybrané jevy z ortoepie češtiny (domácí slovní zásoby).

Kvalita samohlásek

Kvantita samohlásek

Ráz

    Používá se před samohláskou na začátku slova nebo uvnitř slova po předponě.


Dvě foneticky stejné souhlásky vedle sebe na rozhraní dvou slov

Asimilace znělosti na rozhraní dvou slov

Asimilace artikulační se změnou místa tvoření

Asimilace artikulační se změnou způsobu tvořeníJitka Veroňková