Ukládání kvalitních obrázků do souborů

Obrázky lze ukládat do souborů v kvalitním rozlišení vhodným pro export do vašich dokumentů, pro tisk apod.

Musíme si vybrat vhodný formát.

Nejdříve se otevře soubor pro zápis, pak následují klasické kreslící operace, nakonec musíme soubor zavřít, aby se uložil a byl přístupný jiným programům.

PNG

png("obrazek.png", width = 640, height = 480) # zadáváme velikost v bodech (jako např. rozlišení displeje)
boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays)
dev.off()
## png 
##   2

PNG s průhledným pozadím – vhodné pro různé plakátky apod.

png("obrazek_pruhledny.png", width = 640, height = 480)  # zadáváme velikost v bodech
par(bg = "transparent")
boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays)
dev.off()
## png 
##   2

PDF – vektorový obrázek. Lepší programy ho umějí otevřít a editovat (např. Corel)

pdf("obrazek.pdf")
boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays)
dev.off()
## png 
##   2

SVG – vektorový obrázek. Lepší programy ho umějí otevřít a editovat (např. Corel)

svg("obrazek.svg")
boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays)
dev.off()
## png 
##   2

Úlohy

  1. Zobrazte histogram z 10000 hodnot standardního normálního rozdělení a uložte jej do soubor normalniRozdeleni.png.

© 6. 3. 2015 Tomáš Bořil, borilt@gmail.com