Histogram, krabicový graf, kvantily

normalni <- rnorm(1000) # 1000 náhodných čísel se standardním normálním rozdělením
hist(normalni)    # histogram

hist(normalni, breaks = 50)  # počet hranic - je to jen doporučená hodnota, často si to udělá stejně po svém

hist(normalni, freq = FALSE) # normování na relativní četnosti (obdoba hustoty pravděpodobnosti, plocha je 1)

boxplot(normalni)  # krabicový graf

quantile(normalni, probs = c(0.25, 0.5, 0.75)) # kvantily dle přání: dolní kvartil, medián, horní kvartil
##     25%     50%     75% 
## -0.70163085 -0.05758306 0.65401370
median(normalni)  # pro kontrolu medián
## [1] -0.05758306
quantile(normalni, probs = c(0.1, 0.9)) # rozpětí 10 % až 90 %, neboli interval 80 % hodnot
##    10%    90% 
## -1.277428 1.236423

Histogram se hodí pro vykreslení spojitých numerických proměnných – rozdělí se na navazující intervaly a vypočtou se četnosti.

Diskrétní hodnoty hodů kostkou jsou ale spíše faktorová proměnná (místo čísel si můžeme představit např. obrázky), proto vykreslení histogramem nevychází šťastně.

kostka <- sample(1:6, size = 200, replace = TRUE)
hist(kostka)

Lepší je vykreslit ručně zastoupení jednotlivých kategorií pomocí sloupcového grafu

barplot(table(kostka))

barplot(table(kostka), xlab = "číslo", ylab = "četnost", main = "Hody kostkou") # včetně popisků

Úlohy

 1. Vygenerujte 10000 hodnot standardního normálního rozdělení.
 2. Vykreslete histogram se
  1. 3 hranicemi (breaks),
  2. 10 hranicem,
  3. 100 hranicemi.
 3. Zobrazte krabicový graf.
 4. Zjistěte, v jakém rozsahu leží 95 % hodnot směrem od středu (tedy bez okrajů).
  • Nápověda: musíme odkrojit 5 % krajních hodnot, tedy na každé straně 2.5 %.
  • Najděte tedy kvantily pro pravděpodobnosti 2.5 % a 97.5 %.
  • Měly by vyjít hraniční hodnoty zhruba -2 a +2.

© 6. 3. 2015 Tomáš Bořil, borilt@gmail.com