Další užitečné triky

Zrychlení opakovaného Knit HTML

Pokud jste vytvořili časově náročnější dokument v R Markdown, což se stává například při kreslení grafů či analýze většího množství dat, může být opakované vytváření html dokumentu obtěžující. Přitom ale potřebujete editovat text, opravovat překlepy apod. Pomocí jednoduchého triku můžete proces Knit HTML výrazně urychlit.

Stačí, když v hlavičce každé sekce kódu v R uvedete parametr cache=TRUE.

```{r, cache=TRUE}
náročné výpočty...
```

Pokud chcete tuto volbu nastavit hromadně pro všechny bloky kódu v celém dokumentu, použijte na začátku souboru následující zaklínadlo.

```{r setoptions, echo=FALSE}
library(knitr)
opts_chunk$set(cache=TRUE)
```

Všechny bloky se zapnutou cache se provedou jen jednou. Teprve, pokud v nich samotných uděláte změnu, spustí se znovu. Jinak budou brány jejich výstupy z cache.

Příkaz sessionInfo()

Pokud chcete zaznamenat replikovatelný postup, použití R Markdown dokumentu je dobrým začátkem. Výhodou je, že kromě textu popisujícího experiment jsou zobrazeny i příkazy a jejich výstupy, takže si každý může postup zkontrolovat a případně sám znovu provést.

Problém ovšem je, že každý uživatel může mít trochu jinou verzi dílčích knihoven i samotného R. Přestože by většina základních postupů měla napříč různými verzemi knihoven poskytovat stejné výsledky, nemusí tomu tak být vždy. Proto je dobré uvést konkrétní verze všech částí, které jste k provedení programu použili. K tomu slouží následující příkaz.

sessionInfo()
## R version 4.3.1 (2023-06-16 ucrt)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
## Running under: Windows 10 x64 (build 18363)
## 
## Matrix products: default
## 
## 
## locale:
## [1] LC_COLLATE=Czech_Czechia.utf8 LC_CTYPE=Czech_Czechia.utf8  
## [3] LC_MONETARY=Czech_Czechia.utf8 LC_NUMERIC=C         
## [5] LC_TIME=Czech_Czechia.utf8  
## 
## time zone: Europe/Prague
## tzcode source: internal
## 
## attached base packages:
## [1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods  base   
## 
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] digest_0.6.32  R6_2.5.1    fastmap_1.1.1  xfun_0.39   
## [5] cachem_1.0.8  knitr_1.43   htmltools_0.5.5 rmarkdown_2.23 
## [9] cli_3.6.1    sass_0.4.6   jquerylib_0.1.4 compiler_4.3.1 
## [13] rstudioapi_0.14 tools_4.3.1   evaluate_0.21  bslib_0.5.0  
## [17] rlang_1.1.1   jsonlite_1.8.7

Výhodou je, pokud ho necháte přímo součástí R Markdown dokumentu, že bude vypisovat vždy ty verze knihoven, se kterými byl aktuální výsledný dokument vyroben.

Zkušení odborníci v něm pak najdou vše, co potřebují. Zvláště důležité je provedení tohoto příkazu v případě, že máte podezření na chybu v nějaké knihovně a žádáte o pomoc na internetových fórech. Uvést přesné verze použitých knihoven je pak naprostá samozřejmost.

Funkce dput()

Někdy bychom potřebovali obsah proměnné převést na programový kód, který by takovou proměnnou vytvořil. Slouží k tomu funkce dput().

datasets::islands
##      Africa    Antarctica       Asia    Australia 
##      11506       5500      16988       2968 
##   Axel Heiberg      Baffin      Banks      Borneo 
##        16       184        23       280 
##     Britain     Celebes      Celon       Cuba 
##        84        73        25        43 
##      Devon    Ellesmere      Europe    Greenland 
##        21        82       3745       840 
##      Hainan    Hispaniola     Hokkaido      Honshu 
##        13        30        30        89 
##     Iceland     Ireland       Java      Kyushu 
##        40        33        49        14 
##      Luzon    Madagascar     Melville     Mindanao 
##        42       227        16        36 
##     Moluccas   New Britain    New Guinea New Zealand (N) 
##        29        15       306        44 
## New Zealand (S)   Newfoundland  North America  Novaya Zemlya 
##        58        43       9390        32 
## Prince of Wales     Sakhalin  South America   Southampton 
##        13        29       6795        16 
##   Spitsbergen     Sumatra      Taiwan     Tasmania 
##        15       183        14        26 
## Tierra del Fuego      Timor    Vancouver     Victoria 
##        19        13        12        82
dput(datasets::islands)
## c(Africa = 11506, Antarctica = 5500, Asia = 16988, Australia = 2968, 
## `Axel Heiberg` = 16, Baffin = 184, Banks = 23, Borneo = 280, 
## Britain = 84, Celebes = 73, Celon = 25, Cuba = 43, Devon = 21, 
## Ellesmere = 82, Europe = 3745, Greenland = 840, Hainan = 13, 
## Hispaniola = 30, Hokkaido = 30, Honshu = 89, Iceland = 40, Ireland = 33, 
## Java = 49, Kyushu = 14, Luzon = 42, Madagascar = 227, Melville = 16, 
## Mindanao = 36, Moluccas = 29, `New Britain` = 15, `New Guinea` = 306, 
## `New Zealand (N)` = 44, `New Zealand (S)` = 58, Newfoundland = 43, 
## `North America` = 9390, `Novaya Zemlya` = 32, `Prince of Wales` = 13, 
## Sakhalin = 29, `South America` = 6795, Southampton = 16, Spitsbergen = 15, 
## Sumatra = 183, Taiwan = 14, Tasmania = 26, `Tierra del Fuego` = 19, 
## Timor = 13, Vancouver = 12, Victoria = 82)

© 5. 1. 2016 Tomáš Bořil,