Základy algoritmizace II

Úlohy

 1. Vytvořte program, který bude zkoušet z vyjmenovaných slov (nebo cizích slovíček).
  • Data budou uložena jako tabulka se dvěma sloupci (zadání a správná odpověď).
  • Počet zkoušených otázek půjde zadat.
  • Zajistěte, aby byla každá otázka položena maximálně jednou.
  • Počítejte počet správných a počet špatných odpovědí.
  • Špatné odpovědi ukládejte do seznamu problémových otázek, které se na konci vypíšou.
 2. Vytvořte hru, kdy si počítač myslí nějaké celé číslo mezi 1 a 100 a hráč ho hádá. Vždy napíše svůj tip a počítač mu řekne, zda je myšlené číslo menší, větší, nebo zda ho uhádl.
  • Vylepšete ovládání. Pokud uživatel kdykoliv zadá 0, program se okamžitě ukončí.
  • Přidejte počítadlo zadaných pokusů. Tato hodnota se při uhádnutí čísla vypíše.
  • Ukládejte do souboru “rekord”. Pokud ho hráč překoná, požádejte ho o zadání jména a soubor s rekordem aktualizujte.
  • Vylepšete předchozí nápad tak, aby se ukládala tabulka např. 10 nejlepších skóre.
 3. Vytvořte program, který bude uživatele zkoušet z malé násobilky. Počet úloh stanovte předem (např. 10), počítejte počet správných a špatných odpovědí, problémové příklady postupně ukládejte a na závěr hromadně vypište.
  • Obdobně vytvořte program, který bude zkoušet z celočíselného dělení čísel.

Ukázka možného řešení úlohy zkoušení vyjmenovaných slov

Soubor s otázkami a odpověďmi byl vyroben v Poznámkovém bloku a uložen s kódováním UTF-8, které ve skutečnosti obsahuje ještě na začátku 3 neviditelné znaky (tzv. BOM), které říkají, že se jedná právě o formát UTF-8. Tomuto formátu se celkově říká UTF-8-BOM.

Jednotlivé sloupce jsou odděleny tabulátorem.

Příklad souboru ke stažení: vyjmenovana_slova.txt

data <- read.table("vyjmenovana_slova.txt",
          header = TRUE, sep = "\t",
          fileEncoding = "UTF-8-BOM",
          stringsAsFactors = FALSE)

nahodnePoradi <- sample(1: nrow(data), nrow(data))
index <- 1

celkovyPocetPrikladu <- 3
pocet <- 0
spravne <- 0
spatne <- 0

seznamSpatnychOdpovedi <- character(0)

repeat {
  radek <- nahodnePoradi[index]
  index <- index + 1
  if (index > nrow(data)) {
    index <- 1
    nahodnePoradi <- sample(1: nrow(data), nrow(data))
  }
  
  cat("Doplňte [y, ý, i, í]:", data$otázka[radek], "\n")
  
  odpoved <- readline("Odpověď: ")
  
  if (odpoved == data$odpověď[radek]) {
    cat("Správně.\n")
    spravne <- spravne + 1
  } else {
    cat("Špatně.\n")
    spatne <- spatne + 1
    seznamSpatnychOdpovedi <- c(seznamSpatnychOdpovedi, data$otázka[radek])
  }
  
  pocet <- pocet + 1
  if (pocet == celkovyPocetPrikladu) {
    cat("Gratuluji.\n")
    cat("Špatných odpovědí:", spatne, "\n")
    cat(seznamSpatnychOdpovedi)
    break
  }
}

© 2. 12. 2015 Tomáš Bořil, borilt@gmail.com