Zájmena a pády

Kateřina Matuštíková
5. 1. 2017

O aplikaci

Aplikace je primárně určena studentům češtiny jako cizího jazyka a ověřuje dvě důležité dovednosti:

  • určit požadovaný pád po běžných českých předložkách
  • vytvořit správný tvar daného zájmena

Může ale posloužit také rodilým mluvčím, například k procvičení často zaměňovaných tvarů jako a mně nebo ji a .

Jak vypadá?

alt text

Jak funguje?

Levá strana aplikace obsahuje formulář pro vaše odpovědi. Pokud si nevíte rady, můžete do kolonky namísto odpovědi napsat nevím a aplikace vám prozradí správné řešení.

Na pravé straně se generují jednotlivé otázky a zájmena, jejichž tvary máte za úkol doplnit. Pod tímto zadáním se pak zobrazuje vyhodnocení vašeho řešení.

V panelu O aplikaci najdete základní informace k jejímu užívání, a také seznam pádových otázek.

Připraveni?

alt text