Klasické šifry

Ivan Kartáč

Úvod

Aplikace demonstruje některé klasické způsoby šifrování. Můžete si v ní vyzkoušet 8 různých šifer:

 • Atbaš
 • ROT13
 • Caesarova šifra
 • Jednoduchá substituce
 • Vigenèrova šifra
 • Rail Fence
 • Trasová šifra
 • Polybiův čtverec

Použití

 • kliknutím na 'Zašifrovat' převede program vstupní text na zašifrovaný, podle zadaného klíče
 • u každé šifry se nachází popis, vysvětlující jak daná šifra funguje
 • někdy je text na vstupu zbaven diakritiky a substituovány jsou pouze alfabetické znaky
 • některé šifry vytvoří kromě zašifrovaného textu i grafickou reprezentaci
 • u transpozičních šifer je text rozdělen do bloků

Ukázka

ukazka

Link

Aplikaci najdete na https://sifry.shinyapps.io/sifry/