Tvorba vlastní melodie

Alžběta Růžičková

K čemu je tato aplikace?

Aplikace umožňuje:

  • sestavit si z jednotlivých tónů vlastní melodii;
  • tuto melodii si stáhnout do svého počítače;
  • v průběhu sestavování melodie zobrazovat její spektrogram a oscilogram.

Kromě jednotlivých tónů v rozsahu jedné oktávy lze využít také akordy C Dur a c moll.

Jak na to?

Melodii sestavíte z tónů, které označíte v levé části obrazovky.

Můžete využít tóny v rozsahu jedné oktávy, a to včetně půltónů.

Lze si vybrat mezi tóny dvojího trvání: čtvrťovými a půlovými.

Hotovou melodii si můžete stáhnout pomocí tlačítka “Stáhnout melodii” v pravé části obrazovky.

Pokud jste omylem vybrali jiný tón, než jste zamýšleli, můžete se o jeden krok vrátit pomocí tlačítka “O krok zpět”.

Chcete-li začít znova, použijte tlačítko “Vytvořit jinou melodii”.

Spektrogram a oscilogram

Takto vypadají spektrogram a oscilogram rozloženého akordu C Dur:

plot of chunk unnamed-chunk-1

Každý tón má sedm harmonických složek.

Svou melodii si můžete sestavit zde: